Åpenhetsloven

Strøm-Larsen AS er et pølsemakeri med lange tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Strøm-Larsen AS produserer på bestilling, og egne produkter. Bedriften har hatt en markant økning i de siste årene.
Målsettingen for Strøm-Larsen AS i 2023 skal være; minske svinnet, reklamasjoner, bli bedre på kilde sortering og kunne tilby de beste produktene med de beste råvarene.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Denne loven publiseres offentlig innen den 30. juni 2023 på Strøm-Larsen AS sine nettsider, og være åpen for alle.

Strøm-Larsen AS skal kartlegge sine leverandører. Og påse at Strøm-Larsen AS bare benytter seg av godkjente leverandører, som etterlever sine krav blant annet innen etisk handel.
Strøm-Larsen AS har selv grunnlagt etiske retningslinjer, som skal følges, og etterleves.

Aktsomhetsvurderingen:

Strøm-Larsen As skal følge OECD`s retningslinjer for utførelse av Aktomhetsvurderingen

Aktsomhetsvurderinger består av seks trinn (Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, 2019):

 1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
 2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.
 3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade.
 4. Overvåk gjennomføring og resultater.
 5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert.
 6. Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting der det er nødvendig.

 

Bedriften startet i 2022 med å kartlegge sine leverandører fra råvarer til reparasjoner. Vi skal følge opp tråden med hvor våre leverandører kjøper sine varer og tjenester i fra. Vil vi oppdage risiko i forhold til vårt samarbeid, må vi vurdere om våre rutiner for innkjøp. Vi må også gi våre leverandører en mulighet til å rette opp sine feil.

Kort oppsummert handler aktsomhetsvurderinger om prioritering av risiko basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet. En viktig komponent for å sikre at man prioriterer riktig, er dialog med interessenter, særlig de som berøres.

Bedriften skal i aktsomhetsvurderingen i åpenhetsloven ha oversikt over disse begrepene:

 • Oversikt over alle leverandører til Strøm-Larsen
 • Kartlegge negative forhold- faktiske og potensielle leverandører
 • Vurdere risiko og alvorlighet ved hvert forhold
 • Tiltak som settes opp mot risiko som avdekkes enten ved stanse, forebygge eller begrense de negative forhold som avdekkes
 • Resultatene av tiltakene
 • System for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak
 • Lage en redegjørelse for bedriftens arbeid
 • Kunne finne informasjon om dette på nettsiden, og når publikum ber om det.